VG-Lista har laget årets viktigste låt

VG-lista-logo-4.png

VG-lista ønsket et engasjerende konsept for å treffe målgruppen 15-19 år, for å blant annet sikre at flere tar turen på konsertene. Stadig flere unge oppgir i undersøkelser at de føler seg ensomme, og at det å ikke har noen å gå sammen med kan være en terskel for å dra på konsert. Konseptet skulle altså ta for seg tematikken ensomhet, uten å sykeliggjøre eller dramatisere unødig – men likevel på en måte som oppleves som relevant for de unge og som gir dem en følelse av å bli tatt på alvor.

Gjennom en egen landingsside, har vi skapt et innholdsunivers hvor de unge både kan lese andres historier om ensomhet, og dele sine egne tanker om tematikken. En egen funksjon på nettsiden lar målgruppen skrive inn sine tanker helt anonymt. Disse blir samlet og fortløpende overlevert den unge artisten Lauren, som har fått i oppdrag å lage “Årets viktigste låt” basert på ordene og tankene fra Norges ungdom. Det er så langt kommet inn over 28 000 bidrag.

Vårt kreative konsept til kampanjen drar veksel på det som er kjernen i VG-lista, nemlig musikken. I tillegg er det et mål å engasjere målgruppen ved å la dem ta aktivt del i kampanjen.

Se neste prosjekt

Låta som er skrevet “sammen med” Norges unge slippes på Spotify før konserten på Rådhusplassen, hvor den får live-premiere. Kommunikasjonen i siste fase dreier seg om å oppfordre de unge til å komme på konserten og høre “sin” låt.

Se kampanjesiden her

  • Idé- og konseptutvikling
  • Design og oppsett av kampanjeside
  • Filmproduksjon
  • Innholdsproduksjon til nettside og annet kampanjemateriell
  • Innhold til sosiale medier
  • Løpende rådgivning på intern og ekstern kommunikasjon av konseptet

Våre leveranser

Copyright Manus 2019